Citygallery - galeria internetowa
    
  kosaara
       Artysta współczesny

       Modern Artist

 

 

      Prace zaangażowane politycznie
      Political Works
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. Instalacja: KOSAARA WYWIESZA NA PŁOCIE DYWAN NA ZNAK PROTESTU     PRZECIW PRZEMOCY W NOWYM JORKU. ŚRODOWISKO ARABSKIE W POLSCE
    GROZI KOSAARZE. WPŁYW JASPERA JOHNSA.

.:. Installation: Protest against violence In New York, september 11.     Kosaara hangs a carpet on a fence. Arab immigrants In Poland     protest his work. It is the influence of Jasper Johns.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. INSTALACJA: KOSAARA WYWIESZA SZMATY NA ZNAK PROTESTU PRZECIW WOJNIE     W IRAKU. AMERYKANIE ODMAWIAJĄ kOSAARZE WIZY WJAZDOWEJ DO USA.

 

.:. Installation: Protest against war In Iraq.
    Kosaara hangs rags on This metal cube. The consequence
    of his action Leads to the refusal of a visa to the US.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
 

.:. PERFORMANCE: KOSAARA DOKONUJE RYTUALNEGO PODARCIA SZMATY.

 

.:. Performance: Kosaara rips rags as a sacred ritual.

  Citygallery.pl - galeria internetowa
  .:. INSTALACJA: KOSAARA WYWIESZA NA ŚCIANIE MOPA. TYM SAMYM STAJE
    PO STRONIE CZECZEŃCÓW. ROSJANIE ODMAWIAJĄ KOSAARZE WIZY WJAZDOWEJ.
 

.:. Installation: Kosaara hangs a mop on the Wall to represent his     suport of the Czczenia people. The Russian government refuses
    him a visa.

 

      Prace proekologiczne
      Ecological Works
 
  Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. INSTALACJA: "ŚWIAT ZALEWAJĄ ŚMIECI" - TO SŁYNNE ZDANIE KOSAARY STAJE
    SIĘ PRZESŁANIEM DLA WIELU. LOKALNI KRYTYCY SĄ ZACHWYCENI.

.:. Performance: 'The Word is drowning In garbage' - This famous sentence     of Kosaara is the motto of people everywhere. Local magazines are     delighted.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. INSTALACJA INTERAKTYWNA: KOSAARA WYSTAWIA DWA KARTONY
    A OKOLICZNI MIESZKAŃCY ZAPEŁNIAJĄ JE ŚMIECIAMI. PRASA LOKALNA JEST     ZACHWYCONA.

.:. Interactive installation: Kosaara leaves two empty boxes
    for local residents to put their trash. Once again popular
    magazines are delighted.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. INSTALACJA / PERFORMANCE: WYSTAWIA KARTON I ROZWALA CZĘŚĆ TYNKU.
    DUŻY ODDZWIĘK WŚRÓD MIESZKAŃCÓW KAMIENICY.

.:. Installation / Performance: Kosaara exhibits a full box
    and destroys part of the Wall. This work Has an important
    influence on the buildings tenants.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. INSTALACJA: NISZCZY PŁOT A W JEGO MIEJSCE WSTAWIA MAKULATURĘ.
    DUŻY SUKCES MEDIALNY.

.:. Installation: Kosaara destroys a section of a Wall,
    fills In waste paper, and lights the scene. The media declared
    it a triumph.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. INSTALACJA: KOSAARA OŚWIETLA WOREK ZE ŚMIECIAMI. LOKALNA PRASA     PONOWNIE ZACHWYCONA (KOSAARA PODEJRZEWA ŻE JEST NIESZCZERA).

.:. Instalation: Kosaara lights part of a trash bag.
    For another time local mogazines are delighted
    (Koszara suspects they are not honest).

 

      Prace interaktywne
      Interactive Works
 
Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA: KOSAARA WYWIESZA TABLICĘ I CHCE KOMUŚ WYNAJĄĆ HALĘ MAGAZYN.     ZGŁOSIŁO SIĘ 17 CHĘTNYCH. SWOJĄ SZTUKĄ WKROCZYŁ W ŻYCIE.
    WPŁYW RALPHA GOINGS`A.

.:. Action: Kosaara puts a building up for ren, and receives 17 inquiries.     He turns his art Into life. It is the influence of Ralph Goings.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. AKCJA: ARTYSTA WRAZ Z MIESZKAŃCAMI ZAPEŁNIA POJEMNIK ŚMIECIAMI.     LOKALNA PRASA PONOWNIE ZACHWYCONA. KOSAARA WYGŁASZA SŁYNNE ZDANIE     "PRAWDZIWEJ KRYTYKI JUŻ NIE MA". WPŁYW - JOHN DE ANDREA.

.:. Action: The artist, along with local residents, fiLl up the garbage     container. Local magazines are delighted. Kosaara says his now well     known statement - 'Serious criticism is dead' - It is the influence
    of John de Andrea.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. AKCJA: KOSAARA TELEFONICZNIE SPRZEDAJE PIZZE.
    PRODUCENT AKCJI NIE CHCE SIĘ UJAWNIĆ.

.:. Action: Kosaara bakes and sells pizza.
    It was the wish of the sponsor of this artwork to remain anonymous.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA: KOSAARA OTWIERA SKLEP Z WĘDLINAMI. KRYTYCY SĄ ZACHWYCENI.     kOSAARA SPRZEDAJE KIEŁBASĘ W PROMOCJI. WPŁYW - ED RUSCH.

.:. Action: The artist pens a butcher shop. The critics are delighted.     Kosaara promotes sausages. It is the influence of Ed Rusch.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA: TĄ PRACĄ KOSAARA ZDOBYWA GLOBALNY ROZGŁOS. SWOJE OBIEKTY     WZNOSI NA CAŁYM ŚWIECIE. WPŁYW - ANDY WARHOL.

.:. Action: With this artwork, Kosaara establishes his WorLd fame
    by erecting these objects all over the globe. IT IS THE INFLUENCE
    OF ANDY WARHOL.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA: ARTYSTA KONTYNUUJE GLOBALNĄ AKCJĘ.

.:. Action:The artist continues his global fame.

 

      Kosaara walczący
      Kosaara the Fighter
 
Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. AKCJA: KOSAARA BLOKUJE CZTERY SKRZYNKI POCZTOWE. WPŁYW - TV.

.:. Action: Kosaara blocks mail boxes. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. PO RAZ PIERWSZY KOSAARA PODPISUJE SWOJĄ PRACĘ.

.:. For the first time Kosaara signs his work.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. INSTALACJA: KOLEJNA REWOLUCYJNA PRACA KOSAARY. INSTALUJE PLASTIKOWĄ     RYNNĘ. WPŁYW - TV.

.:. Installation: One of many Works which cause a revolution,
    He changes a metal pipe to plastic. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. INSTALACJA: PRZYWIĄZUJE SREBRNY ROWER DO SREBRNEJ PORĘCZY.
    WPŁYW - TV.

.:. Installation: The artist connects a silver bicycle to a silver handrail.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. KOSAARA OGŁASZA MANIFEST "DO WŁAŚCICIELI PSÓW ". WEDŁUG PRASY     KOSAARA PRZEKRACZA GRANICE SZTUKI. WPŁYW - ROBERT BRETON.

.:. Kosaara Writes his manifesto 'To Dog Owners'. According to magazines     Kosaara crosses the borders of art. It is the influence of Robert     Breton.

 

      Kwadraty
      Rectangles
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. NOWOCZESNE MALARSTWO: MALUJE ZIELONY KWADRAT NA SREBRNYM TLE.     WEDŁUG AMERYKAŃSKICH DZIENNIKARZY KOSAARA ARTYSTĄ NA MIARĘ PICASSA.     POLSCY DZIENNIKARZE POTWIERDZAJĄ TĘ OPINIĘ.

.:. Modern Painting: Kosaara paints a green square against a silver     background. According to American journalists Kosaara is the New     Picasso. Polish Journalists agree.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: WYWIESZA BILBOARD Z ZIELONYM     PROSTOKĄTEM. JEDEN Z DZIENNIKARZY ODKRYŁ, ŻE CIEŃ NA BILBOARDZIE
    TO PROFIL KOSAARY. WPŁYW - DAN FLAVIN.

.:. public Art: The artists show a billboard with a green rectangle.
    A critic recognized the artist's profile. It is the influence of Dan     Flavin.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. NOWOCZESNE MALARSTWO: NASTĘPNA REWOLUCJA W SZTUCE - KONCEPCJA     JEDNOLITEGO PROSTOKĄTA PRZEŁAMANA.

.:. Modern Painting: The next revolution In Art. the concept of one     rectangle is broken. Critcs hale their Hero.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: KOSAARA MALUJE KWADRAT NA ŻÓŁTYM
    TLE I PRZEŁAMUJE GO MAŁYM PSEM.

.:. public Art: Square on yellow background, interrupted by small dog.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: MALUJE CZERWONY KWADRAT NA     CZERWONYM TLE PLUS SWÓJ PROFIL. WEDŁUG POWAŻANEGO KRYTYKA
    KOSAARA JEST WULKANEM EKSPRESJI I WRAŻLIWOŚCI.

.:. public Art: Red rectangle on red background with Kosaaras profile.     The opinion of a famous critic - 'It is the height of sensibility
    and intellect'.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: MALUJE JASNONIEBIESKI PROSTOKĄT     PRZEŁAMANY KOBIETĄ Z RULONEM. WPŁYW - GILBERT & GEORGE.

.:. public Art: Light blue rectangle with a woman carrying a rolled     magazine. It is the influence of Gilbert & George.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: DZIURĘ W BETONIE WYPEŁNIA PIANKĄ.     KWADRAT DOSKONAŁY. WEDŁUG INNEGO POWAŻANEGO KRYTYKA KOSAARA     ARTYSTĄ WSTRZĄSAJĄCYM. WPŁYW - ANSELM KIEFER.

.:. Public Art: Concrete filled with foam - the perfect square. The next     New direction In art. According to 'Art. Magazine' - 'Kosaara is the     brilliant New artist of the begining of the 21 century'. The influence     of Anselm Kiefer.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. NAtCHNIENIE PCHA KOSAARĘ DO KOLEJNYCH PRZEŁOMÓW.
    WPŁYW - ON KAWARA I CHRISTO.

.:. The inspiration pushes Kosaara to the next invention in art.
    The influence of Korean artist On Kawara and Christo.

 

      Retrospekcja - początki kariery
      Retrospection - The beginning of the career
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. NIEDOCENIANY KOSAARA WYKRZYWIA TRZEPAK. PRASA LOKALNA NIE ZAUWAŻA     WYDAŻENIA. WPŁYW - TV.

.:. Kosaara,- not being an appreciated artist,- twists a rug beater.
    The local magazines ignore this art event. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. MALUJE TRZEPAK NA BIAŁO. PRASA LOKALNA PONOWNIE NIE ZAUWAŻA     WYDAŻENIA. WPŁYW - TV.

.:. Kosaara paints a rug beater white. again The local magazines ignore     this art event. It is the influence of TV.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. KOSAARA MALUJE INNY TRZEPAK NA BIAŁO. DOSTAJE KOLEGIUM.

.:. The artist paints another rug beater white. He is fined.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. KOSAARA BUDUJE SŁYNNE RURY U WODOPOJU. PRASA - BEZ ECHA.
    ARTYSTA JEST BLISKI DEPRESJI.

.:. 'The pipes drinking water'. For a third time this art event is ignored.     Kosaara is close to despair.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. KOSAARA WIERCI DZIURY W ŚCIANIE. PRASA - CISZA.

.:. Kosaara drills holes In a wall. The local magazines: silence.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. WYNAJMUJE BRAMKARZA BY TEN STAŁ CAŁY MECZ NA JEDNEJ NODZE.
    FIFA PROTESTUJE. PRASA - CISZA.

.:. Kosaara pays a goal keeper to stand on one leg during a whole     football game. The local magazines: silence.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. WYLEWA BETON NA TRAWNIK I DOSTAJE WYSOKI MANDAT.
    KOSAARA CZUJE SIĘ POKRZYWDZONY.

.:. Kosaara pours concrete on Grass. He gets a high fine.
    The artist feels wronged.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. KOSAARA BUDUJE SPECJALNY BUDYNEK DO SPRZEDAŻY COCA - COLI.
    TEN SPOSÓB MYŚLENIA W PRZYSZŁOŚCI PRZYNIESIE MU SŁAWĘ I PIENIĄDZE.

.:. Kosaara constructs a building to sell coca-cola.
    This way of thinking will earn him fame and money.

 

      Ostatnie prace Kosaary - sławnego artysty
      Recent Works of Kosaara - the famous artist
 
Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. KOSAARA ZAPRZYJAŹNIA SIĘ Z CINDY SHERMAN. PIERWSZE VIDEO KTÓRE ROBI     NOSI TYTUŁ "NIE OBCINAJCIE MI GRZYWKI". ART MAGAZIN PRZEPROWADZA     RELACJĘ Z PLANU.

.:. The artist makes friends with Cindy sherman. He makes his first video     work 'Don't cut my bangs'. 'Art Magazine' devotes half of its space for     a report on the shooting of this film.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. REALIZUJE NOWĄ WERSJĘ WŚCIEKŁYCH PSÓW. PRACA PREZENTOWANA
    NA BIENALE W WENECJI. KONSULTACJE PROF. SIMBARDO I QUENTIN TARANTINO.     ART & MARKETING POŚWIĘCA CAŁY NUMER KOSAARZE.

.:. The artist makes his own version of 'Reservior dogs'. The film
    is showN At the Venice Biennale. The consultants on the set WERE     prof. Simbardo  and Quentin Tarantino. 'Art&Marketing' Wites only     about Kosaara.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. POD WPŁYWEM JEFFA KOONS`A REALIZUJE VIDEO "LECĄ ŻURAWIE". DZIEWCZYNKA     WYKONANA JEST Z CERAMIKI. KOLEKCJA SONNABEND, NOWY JORK.

.:. Under the influence of Jeff Koons He makes a video 'Flying Cranes'.
    The girl is made of ceramic. Collection of Sonnabend, New York.

Citygallery.pl - galeria internetowa
.:. PERFORMANCE: KOSAARA PRZEBIERA SIĘ ZA SWOJĄ MATKĘ Z LAT     OSIEMDZIESIĄTYCH. WPŁYW - CINDY SHERMAN.

.:. Performance: Kosaara disguises himself as his grandmother
    as she looked In the 1980's.The influence of Cindy SHerman.

Citygallery.pl - galeria internetowa

.:. PERFORMANCE: PRZEBIERA SIĘ ZA SWOJĄ MATKĘ Z LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH.     KUPUJE ZNANE CZASOPISMO STAJE SIĘ WYDAWCĄ I OTWIERA NOWY ROZDZIAŁ
    W SWOJEJ KARIERZE.

.:. PerformAnce. Kosaara disguises himself his grand mother as she     looked In the 1970's. Kosaara becomes a shareholder of 'Art
    Magazine' and 'Art&Marketing' using them as a place for art activity.

 

 

:: Realizacja /zdjĘcia i tekst/ > Artur KŁosiŃski

:: WspÓŁpraca: IF Muzeum Inner Spaces

:: TŁUMACZENIE: ANDRew eyman / anna klosinska

:: studio Graficzne